Badania eksploracyjne

Badania eksploracyjne - są to badania, których celem jest zidentyfikowanie jakiegoś problemu, zrozumienie istoty zjawiska lub procesu, jak również ustalenie zakresu potrzebnych danych. Badania tego typu są podejmowane bez pełnej znajomości jak je przeprowadzić.