RTB

Najnowszym trendem w emisji kampanii display jest RTB. Real-Time Bidding to mechanizm bazujący na sieciach advertisingowych, które gromadząc w swoich zasobach miliony wydawców pod postacią witryn internetowych, oferują dostęp do powierzchni reklamowych.

Zalety wykorzystywania tych mechanizmów są ściśle zależne od założeń kampanii przeprowadzanej dla klienta.

  • możemy decydować o wartości samej przestrzeni reklamowej i skorelowanego z nim odbiorcy, który w danej chwili wysyła żądanie wyświetlenia witryny za pośrednictwem swojej przeglądarki
  • Dla każdej takiej odsłony przeprowadzana jest licytacja. Wyceniany jest każdy kolejny i potencjalny odbiorca

Niewątpliwie, dodatkowym atutem tej technologii jest fakt, że w czasie rzeczywistym jesteśmy w stanie przetworzyć miliardy danych i odpowiedzieć na pytanie, kto jest naszym klientem i komu chcemy poświęcić cenny czas. To pozwala lepiej dysponować budżetem i w krótszym czasie pozyskać większą liczbę wyższej jakości odbiorców.