Badania reklam

Badania reklam

Badania reklam przeprowadzane przez Dom Mediowy House of Numbers polegają na ocenie efektywności ich oddziaływania na grupę docelową.

House of Numbers realizuje badania reklam w krótkim czasie, dzięki czemu o ich efektach jesteśmy w stanie poinformować naszych klientów już po 24 godzinach od rozpoczęcia pracy.

Za pomocą różnych technik badawczych nasi specjaliści sprawdzą:

  • Czy Twoja reklama dociera do grupy docelowej;
  • Jaka jest ocena poszczególnych kreacji;
  • Które elementy są najlepiej i najgorzej oceniane;
  • Które kreacje i w jakim stopniu wpłynęły na świadomość marki;
  • Które witryny/ kanały komunikacji są skuteczne;
  • Jakie parametry kampanii należy zmienić by zwiększyć jej skuteczność?

W badaniach reklam oceniamy przede wszystkim skuteczność przekazu, jego atrakcyjność oraz stopień zapamiętania marki.

Badania reklam - techniki badawcze

W badaniach wykorzystujemy, m.in.:

  • Testy online z wyświetleniem reklamy (również porównania kontekstowe np. wraz z wyświetlaniem reklam produktów konkurencyjnych),
  • Zogniskowane wywiady grupowe (FGI),
  • Indywidualne wywiady pogłębione (IDI).